4 φόβοι για τις πλαστικές επεμβάσεις που μπορείτε να ξεπεράσετε με την βοήθεια των πλαστικών χειρουργών 

Η πλαστική χειρουργική είναι χωρίς αμφιβολία ένας κλάδος της ιατρικής ο οποίος εκτός από θεαματικές αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση των ασθενών που την επιλέγουν, πολλές φορές, είναι συνδεδεμένη άρρηκτα και με αρκετούς φόβους τους οποίους αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αυτοί μέχρι να ολοκληρώσουν τις αισθητικές αλλαγές που επιθυμούν. Μερικοί από αυτούς τους φόβους περιγράφονται παρακάτω όπως επίσης και η θετική συμβολή κάθε πλαστικού χειρουργού στη Θεσσαλονίκη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, στην αποτελεσματική τους αντιμετώπιση.

Φόβος για την χειρουργική διαδικασία της πλαστικής επέμβασης

Όπως αποκαλύπτουν οι πλαστικοί χειρουργοί, ένας από τους πιο συνηθισμένους φόβους που εκδηλώνουν οι ασθενείς τους ήδη από τις πρώτες συναντήσεις για την πλαστική επέμβαση δεν είναι άλλος από το χειρουργείο και την έκβαση του. Πιο συγκεκριμένα, πλαστικοί χειρούργοι από ότι φαίνεται συναντούν όλο και πιο συχνά ασθενείς που φοβούνται το νυστέρι αλλά και το ρίσκο που αυτό συμπεριλαμβάνει ανάλογα με το είδος της πλαστικής επέμβασης που πραγματοποιείται.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι όχι μόνο δεν μπορούν να διαχειριστούν λογικά αυτό το φόβο και να επιτρέψουν στον πλαστικό τους χειρουργό να τους καθησυχάσει για την πορεία της εγχείρησης αλλά τελικά επιλέγουν να πραγματοποιήσουν μια μη επεμβατική θεραπεία ακόμη κι αν αυτό σημαίνει σημαντικές «εκπτώσεις» στα αισθητικά αποτελέσματα.

Φόβος της αναισθησίας στις πλαστικές επεμβάσεις που απαιτούν τοπική ή ολική νάρκωση.

Ένας επίσης διαδεδομένος φόβος με τον οποίο έρχονται αντιμέτωποι τόσο οι ασθενείς όσο και οι πλαστικοί χειρουργοί είναι χωρίς αμφιβολία ο φόβος της αναισθησίας είτε αυτή είναι τοπική είτε είναι ολική αναισθησία. Σίγουρα στις περιπτώσεις όπου οι ασθενείς αντιμετωπίζουν κάποιου είδους προβλήματος υγείας όπως τα καρδιαγγειακά και τα αναπνευστικά προβλήματα τότε ο φόβος της αναισθησίας μπορεί να είναι δικαιολογημένος δεδομένου ότι αυξάνεται το ρίσκο της επέμβασης που πραγματοποιείται.

Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως, αν ένας ασθενής είναι υγιής και δε θεωρείται ως επιρρεπής στην αναισθησία, δεν υπάρχει κανένας λόγος όπως διαβεβαιώνουν οι πλαστικοί χειρούργοι, ο ασθενής να φοβάται την αναισθησία καθώς αυτή την αναλαμβάνουν έμπειροι και επαρκώς καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι αναισθησιολόγοι που είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν.

Φόβος για πιθανές επιπλοκές μετά το πέρας της αισθητικής επέμβασης.

Οι πλαστικοί χειρουργοί στη Θεσσαλονίκη είναι οι πρώτοι οι οποίοι συνήθως έρχονται αντιμέτωποι με την έντονη ανησυχία των ασθενών τους για πιθανές μελλοντικές επιπλοκές που αφορούν κυρίως το αισθητικό αποτέλεσμα της πλαστικής επέμβασης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ασθενών οι πλαστικοί χειρουργοί μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στη χαλάρωση του ασθενούς φροντίζοντας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του για το πώς θα πρέπει να προετοιμαστεί σωστά για την ημέρα της πλαστικής επέμβασης αλλά και για το τι πρέπει να περιμένει μετά από την πραγματοποίηση της. Αν αυτή η προετοιμασία γίνει σωστά από μέρους του πλαστικού χειρουργού τότε είναι σίγουρο ότι οι ασθενείς θα καθησυχαστούν επαρκώς και οι φόβοι τους θα υποχωρήσουν.

Φόβος για το μετεγχειρητικό πόνο μιας πλαστικής επέμβασης.

Σίγουρα δεν είναι λίγοι οι ασθενείς που διστάζουν να πραγματοποιήσουν μια πλαστική επέμβαση και μόνο εξαιτίας του πόνου που γνωρίζουν ότι θα υποστούν κατά την διάρκεια της ανάρρωσης. Για τους περισσότερους ασθενείς αυτός ο μετεγχειρητικός πόνος σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δυσάρεστες συνέπειες που ακολουθούν μια πλαστική επέμβαση είναι ικανός να κάνει τον ασθενή να φύγει τρέχοντας πριν καν μπει στο χειρουργείο.

Όπως όμως βεβαιώνουν οι πλαστικοί χειρούργοι στη Θεσσαλονίκη και σε αυτή την περίπτωση η σωστή ενημέρωση και η τακτική επικοινωνία γιατρού και ασθενούς μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά τον ασθενή να ξεπεράσει αυτό το φόβο που τον διακατέχει, να διαχειριστεί σωστά τον πόνο του και να φτάσει τελικά τον επιθυμητό στόχο που δεν είναι άλλος από τη νέα του εμφάνιση.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι οι φόβοι που συνδέονται με τις πλαστικές επεμβάσεις είναι πολλοί και σοβαροί με την βοήθεια όμως των πλαστικών χειρουργών μπορείτε να είστε βέβαιοι για την ομαλή διεξαγωγή της πλαστικής επέμβασης σε όλα τα επίπεδα.

Continue Reading 4 φόβοι για τις πλαστικές επεμβάσεις που μπορείτε να ξεπεράσετε με την βοήθεια των πλαστικών χειρουργών